Mape

Tietosuojaseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Laatimispäivä 28.7.2023.

1. Palveluntarjoaja ja yhteystiedot
Foody Allen Oy
Itäinen Pitkäkatu 21 A
20700 Turku
www.foodyallen.fi

2. Rekisterin pitäjä ja rekisteriasioista vastaava
Foody Allen Oy (jäljempänä ”rekisterinpitäjä”)

3. Rekisterin nimi
MAPE kilpailu- ja arvontarekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on palkintojen toimittaminen kilpailujen voittajille. Henkilötietoja ei kerätä tai käsitellä muuhun tarkoitukseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilöstä tallennetaan vain palkinnon toimittamiseksi tarvittavat ja henkilön itsensä antamat tiedot:
– etu ja sukunimi
– postiosoite
– puhelinnumero / lapsen vanhemman puhelinnumero
– sähköpostiosoite /lapsen vanhemman sähköpostiosoite mikäli palkinnon toimittaminen sitä edellyttää

Mikäli kyseessä on alle 13-vuotias lapsi palkinnon toimittamiseksi tallennetaan lapsen huoltajan tiedot. Tiedot ovat salaisia ja säilyvät vain Järjestäjän tiedossa.

6. Henkilötietojen vastaanottaja
Henkilötiedot vastaanottaa ja käsittelee Foody Allen Oy ja sen työntekijät.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tietolähteinä ovat kilpailun voittajilta kerätyt tiedot.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Kilpailujen voittajien yhteystietoja käytetään vain palkinnon toimittamiseksi. Henkilötietoja, kuten nimiä, osoitetietoja tai puhelinnumeroita ei luovuteta kolmansille osapuolille.

9. Tiedot tietojen siirrosta kolmansiin maihin
Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen säilyttämisaika
Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin palkinnon toimittamiseksi on tarpeellista. Henkilötiedot poistetaan rekisteristä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa palkinnon luovuttamisen jälkeen.

11. Rekisteröinnin tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen
Henkilöillä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteella: Foody Allen Oy , Itäinen Pitkäkatu 21 A, 20700 Turku. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti kyseisessä osoitteessa. Foody Allen Oy poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteritiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä tietoturvan takaamiseksi. Tietoihin pääsevät käsiksi vain yrityksen palveluksessa työskentelevät henkilöt.